Ağustos 2023 birim fiyatları
7.651687 TL/sm3 = 0.71914352 TL/kwh
9.953260 TL/sm3 = 0.93545677 TL/kwh
9.803054 TL/sm3 = 0.92133967 TL/kwh
2.744974 TL/kWh
26.000 TL/m3
13.630 TL/m3
8.000 TL/m3
10.700 TL/m3
7.600 TL/m3
10.100 TL/m3
7.200 TL/m3
9.600 TL/m3
6.900 TL/m3
9.200 TL/m3
6.500 TL/m3
8.600 TL/m3

Su ve Atıksu Altyapı Yönetim Talimatı kapsamında yapılacak analizlere ait ücretleri için tıklayınız.

  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına iletim bedeli ve dağıtım bedeli dahildir.
  • Yukarıda yazılı doğal gaz fiyatları haricinde, Web sayfamızdaki duyurular kısmında yer alan “AĞUSTOS 2023 DÖNEMİ AYLIK OLAĞAN DOĞAL GAZ TÜKETİMLERİ İÇİN FİYAT TARİFE UYGULAMASI” duyurusunda ( https://www.bosb.org.tr/bosb-duyuru-290-agustos_2023_donemi_aylik_olagan_dogal_gaz_tuketimleri_icin_fiyat_tarife_uygulamasi.html ) belirtilen uygulamalar yapılacaktır.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.