Elektrik İşleri Yöneticiliği

Bursa OSB Elektrik İşleri Yöneticiliği, Bursa Organize Sanayi Bölgesinin yer altı enerji kablolarının ve havai enerji dağıtım hatlarının bakımı, onarımı, kontrol ve tesisini üstlenmiştir. Bu kapsamda yeni bölge tamamıyla yer altı enerji kablolarıyla, eski bölge ise havai enerji hatlara beslenmektedir. Bölgemiz genelinde, Elektrik İşleri Yöneticiliğinin sorumluluğunda toplam 6 adet dağıtım merkezi ve 85 adet saha dağıtım panosu mevcuttur. Eski ve yeni bölgede toplam 14 fider vardır ve müşteriler bu besleme hatları üzerinden 34.5 kV'luk gerilimle beslenir.
 
Elektrik İşleri Yöneticiliği BOSEN doğalgaz enerji santralindeki şalt merkezinden alınan enerjiyi müşterinin parseline kadar götürmekle, enerjinin dağıtımında meydana gelebilecek arızaları gidermekle ve kendi sorumluluk bölgesinde gerekli önlemleri alarak elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamaya çalışmakla görevlidir. Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki yol aydınlatmaları da yine Elektrik İşleri Yöneticiliğinin sorumluluğundadır.
 
Elektrik İşleri Yöneticiliğinin yürüttüğü diğer işler sayaç okuma ve faturalaması, direk dikim ve söküm işlemleri, firmaların abonelendirme işlemleri, aydınlatma arızalarının giderilmesi, enerjilendirme amacıyla yapılan kablo çekme işlemleri ve her türlü hat arızasına anında müdahaledir.
 
Elektrik İşleri Yöneticiliği, yer altı kablolu dağıtım yapılan yeni bölgede dağıtım merkezlerine, saha dağıtım panolarına ve müşterilerin sayaçlarına kadar uzanan SCADA sistemiyle kesintilerden ve binalara müdahalelerden anında haberdar olmaktadır.
 
Elektrik İşleri Yöneticiliği, Kadro ve Görevleri
Bölgemizin Elektrik İşleri Yöneticiliği personeli; 1 adet Elektrik İşleri Yöneticisi (Elektrik-Elektronik Mühendisi), 1 adet Elektrik İşleri Takım Lideri ve 12 adet Elektrik İşleri Takım Elemanı (2 adet tekniker, 10 adet teknisyen olmak üzere toplam 14 personelden oluşmaktadır.

  • Elektrik kullanmak isteyen sanayi tesislerine elektrik temin etmek için yatırım ve abonelendirme hizmetleri
  • Organize Sanayi Bölgesi yol aydınlatmalarının bakım-onarım ve arıza giderim işleri
  • Dağıtımı yapılan elektriğin sayaçlardan okunması
  • Elektrik dağıtım şebekesinin ve SCADA sistemine işletme, bakım-onarım, arıza giderim ve yenilenmesi işleri
  • SCADA vasıtasıyla sorunların anlık görüntülenerek gerekli müdahelelerin gerçekleştirilmesi
  • Organize Sanayi Bölgesi firmaları ve/veya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çalışan firmalara yaptıkları kazı, hücre bakımı, arıza gibi durumlarda refaket edilmesi
  • Yeni kurulan veya ruhsat için başvuran veya tadilat yapan firmaların proje onayları ve elektrik tesisatı kontrolleri
  • Elektrik İşleri Yöneticiliği tüm eğitimli personeli, araç ve donanımıyla, ülkemiz ekonomisine hizmet eden sanayi tesislerimize hızlı cevap vermeye çalışmakta ve firmalarımızın elektriksiz kalmaması için elinden tüm gayreti göstermektedir.
Elektrik İşleri
Elektrik İşleri