Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sıfır Atık Bilgilendirme Dokümanı
 
12.07.2019 tarihli 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında,  OSB’lerde tüm bina ve yerleşkeyi kapsayacak şekilde sıfır atık yönetim sistemine geçiş planlaması yapılarak eş zamanlı uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.  BOSB için , içerisindeki tüm tesisleri kapsayacak şekilde seviyesine uygun tek bir sıfır atık belgesi düzenlenecektir. Ancak talep edilmesi halinde firmanız münferit olarak sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilir.
 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak alınacak sıfır atık belgesi kapsamında; BOSB  içerisinde yer alan tüm tesislerinin en az ikili toplama (geri dönüşebilir atıklar ve diğer atıklar) sistemine uygun toplama yapılması, Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıt olması ve veri girişlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Kayıt ve veri girişlerinde;
* Tesis Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamının doğru tanımlanması (Ek-1, Ek-2 veya kapsam dışı ise diğer şeklinde tanımlama),
* Sıfır Atık Yönetimi kapsamında daha önceden verilmiş olan veya BOSB Sıfır Atık Bilgilendirme Dokümanı içeriğine uygun olarak verilecek eğitim kayıtlarının oluşturulması,
* BOSB Müdürlüğü tarafından verilen evsel atık toplama hizmeti kapsamında toplanan atıkların veri girişi BOSB tarafından yapılacağı için mükerrer giriş olmaması adına firmalar tarafından yapılmaması,
hususlarına dikkat edilmesi gereğini bilgilerinize sunarız. 
 
BOSB Sıfır Atık Bilgilendirme Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.
 
 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sıfır Atık Belgesi
 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi olarak;  12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak 24.12.2020 tarih ve TS/16/B2 /8/6 belge numaralı ve ekte bulunan Sıfır Atık Belgesini (Temel Seviye) almış bulunmaktayız.
 
Bu çerçevede, BOSB içerisinde yer alan sanayi tesislerinin sıfır atık belgesi için ayrı ayrı başvurmalarına gerek olmayıp; Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıt olması ve veri girişlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

 

Sıfır Atık