Doğalgaz İşleri Yöneticiliği

Türkiye'de ilk olarak İstanbul ve Ankara'daki ısınma amaçlı doğal gaz kullanımının ardından Bursa'da da doğal gaz ilk defa ve sanayi amaçlı olarak Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde 1992 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 

İhalesi 1990 yılında tamamlanıp yapımına aynı yıl başlanan Bursa OSB doğal gaz dağıtım şebekesi yapımı işi aynı zamanda, dağıtımın emniyetli ve verimli bir şekilde yapılması amacıyla Türkiye'deki ilk doğal gaz dağıtım amaçlı ve her parsele hizmet veren SCADA sisteminin kurulmasını da içermekteydi. 

Bursa OSB Doğalgaz dağıtım şebekesi, 1989 yılında başlatılan fizibilite, etüd ve projelendirme çalışmalarının ardından, SCADA sistemi ile birlikte 1992 yılında tamamlanıp devreye alınmış ve Bölgemizde doğal gaz kullanımına hazır sanayi firmalarına 2 Temmuz 1992 tarihinden itibaren doğal gaz hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Grubu, 1992 yılında doğal gazın Organize Sanayi Bölgemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte oluşmuştur. 

Bölgemizin genişlemesi ile birlikte mevcut şebekeye bağlantılı olarak 2001 yılında ikinci bir dağıtım şebekesi tesis edilmiş ve SCADA sistemi de revize edilmiştir. Ayrıca, doğal gaz yakıtlı enerji santrallerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1993, 1998, 2002 ve 2011 yıllarında yüksek basınçlı bağlantı ve dağıtım hatları yaptırılmıştır. Ayrıca 2012 yılında mevcut SCADA sistemi kontrol merkezi yazılım ve donanım bakımından tekrar revize edilmiş, PE ve çelik borulu dağıtım hatlarında da vana ve ring sistemi revizyonları yapılmıştır. Yine, 2017 yılında kablosuz haberleşmeli bir Sayaç Otomasyon Sistemi (OSOS) de kurularak OSB Katılımcılarının sayaç istasyonları bu sisteme aşamalı olarak dahil edilmeye başlanmış ve sahada mevcut nispeten eskiyen SCADA altyapısının işleyişi rahatlatılmıştır.

Şimdiye kadar Bölgemizce gerçekleştirilen doğal gaz yatırımlarının toplam bedeli yaklaşık 24.000.000 $'dır. 

Şu anda Bölgemizin 6,7 milyon m2'lik alanında, 256 adet sanayi tesisine doğal gaz temin edilmektedir.

 
Gaz Kullanımı

Tedarikçi şirketlerden satın aldığımız ve mülkiyeti, işletmesi ve bakımı Bölge Müdürlüğümüze ait doğal gaz dağıtım şebekemiz vasıtasıyla Sanayi tesislerine ( Elektrik Üretim Amacı Dışındaki gaz kullanımı amaçlı) dağıtımını yapmakta olduğumuz doğal gaz miktarı 2019 yılında en yüksek miktara ulaşarak yaklaşık 159 milyon Sm3 olarak gerçekleşmiştir.

Son 1 yıl itibariyle Elektrik Üretim Amacı Dışındaki gaz kullanımı için olan 19 ve 4 bar basınçlı şebekemizden tüketilen aylık ortama gaz miktarı 13,2 milyon m3 olmuştur.
 
Doğalgaz Dağıtım Şebekesi

Doğal gaz dağıtım şebekesi içeriği aşağıdaki gibidir:

 • 19 bar ve 40 bar basınçlı hatlarda toplam 21,2 km çelik boru dağıtım hattı;
 • 4 bar basınçlı hatta toplam 44,5 km polietilen boru dağıtım hattı;
 • 19/4 bar, 4/2 bar ve 47/40 bar basınç kademeli toplam 297 adet basınç düşürme ve ölçüm ve ölçüm istasyonu;
 • 386 adet çeşitli çaplarda ve işletme basınçlarında çelik hat, branşman ve kesme vanası;
 • 175 adet çeşitli çaplarda polietilen hat vanası;
 • Doğal gaz dağıtımının uzaktan izleme ve kontrolünü gerçekleştiren SCADA/OSOS sistemlerine ait 19 adet ana RTU ve 250 adet Müşteri RTU'su ve Haberleşme panosu;
 • SCADA sistemine ait 12.6 km fiber optik kablo, 36 km bakır telli haberleşme kablosu, 88 km enstrüman kablosu.

Doğalgaz İşleri Yöneticiliği, Kadro ve Görevleri

Bölgemizin Doğalgaz İşleri Yöneticiliği personeli; 1 adet Yönetici, 1 Adet Sorumlu, 1 adet Takım Lideri ve 12 adet Takım Personeli olmak üzere toplam 16 personelden oluşmaktadır. Yönetici ve Sorumlu Mühendis, Takım Lideri ve Takım Elemanları Tekniker seviyesindedir. Gerekli eğitimler ve sertifikasyonlar aldırılmaktadır.

 • Gaz kullanmak istenen sanayi tesislerine istediği basınç ve miktarda doğal gaz temin etmek için yatırım ve abonelendirme hizmetleri
 • Dağıtımı yapılan gazın ölçümü ve faturalandırılması
 • Katılımcılarımıza online tüketim bilgilerine erişim imkanı
 • Katılımcılarımızın ihtiyacına uygun istasyon tesisi ve değişimi işleri
 • Dağıtım şebekesinin ve SCADA/OSOS sistemlerinin işletme, bakım-onarım ve arıza giderim işleri
 • SCADA/OSOS vasıtasıyla tüm sorunların anında görüntülenerek gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmesi
 • Doğal gaz şebeke altyapı yapım işleri
 • Doğalgaz İşleri Yöneticiliği tüm eğitimli personeli, araç ve donanımıyla, ülkemiz ekonomisine hizmet eden sanayi tesislerimize hızlı cevap vermeye çalışmakta ve firmalarımızın doğal gazsız kalmaması için elinden gelen tüm gayreti göstermektedir.

Periyodik ve planlı olarak sürekli yapılan / yaptırılan çalışmalar aşağıdaki gibidir; 

 • Çelik şebekenin katodik koruma ölçümleri
 • İstasyon ve RTU topraklamalarının ölçümleri
 • Çelik boru et kalınlığı ölçümleri
 • Çelik hat vana gruplarının ve drain vanalarının planlı bakımları
 • Polietilen vanaların kontrol ve bakımları
 • Boru hatları kaçak kontrolleri
 • Katılımcı ve dağıtım istasyonlarının bakımları
 • Sayaçların ve sıcaklık / basınç transmitterlerinin kalibrasyonları
 • Hacim dönüştürme cihazlarının kontrolleri ve bakımları
 • Ana istasyonlardaki gaz kaçağı algılama sabit detektörlerinin RTU binalarındaki yangın algılama detektörlerinin kalibrasyon, kontrol ve bakımlarını
 • Katılımcı RTU'larının ve ana RTU'ların bakımları
 • RTU binalarındaki ve SCADA binasındaki UPS'lerin bakımları
 • RTU’larki UPS akü ölçümleri
 • Aylık sayaç okuma ve faturalandırma

 

Doğalgaz İşleri